Abreviatūra reikšmė


abreviatūr‖à [it. abbreviatura < lot. brevis — trumpas]:
1. santrumpa, sudaryta iš sudėtinio pavadinimo žodžių pirmųjų raidžių, pvz., LTSR — Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika;
2. muz. ženklas, kuriuo trumpiau užrašomos natos.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?