Aglomeracija reikšmė


aglomerãcija [lot. agglomero — prijungiu, sukaupiu], kaupimasis, supuolimas, sukibimas, sukepimas:
1. biol. skystyje skendinčių mikroorganizmų susikaupimas į krūveles;
2. met. sukepimas — terminis procesas, per kurį smulkios medžiagos (rūda, jos koncentratai, atliekos) sukepinamos į didelius luitus, kad būtų patogiau apdirbti;
3. grupė susijungusių gyvenviečių (ppr. prie didžiųjų miestų), turinčių glaudžius ūkio, darbo, kultūros ir buities ryšius.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?