Akredityvas reikšmė


akreditỹvas [pranc. accréditif < lot. accredo — pasitikiu]:
1. banko sąskaita, atidaroma tiekėjui užsakovo ar pirkėjo pavedimu tiekėją aptarnaujančiame banke;
2. kredito įstaigos išduodamas indėlininkui vardinis vertybinis popierius, suteikiantis teisę gauti indėlį ar jo dalį kitoje kredito įstaigoje;
3. dokumentas, tvirtinantis akredituojamo diplomatinio atstovo įgaliojimus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?