Aktualus reikšmė


aktual‖ús [lot. actualis — faktiškas, tikras; dabar esantis]:
1. kalbamuoju metu svarbus, reikšmingas, opus, pvz., Δ straipsnis;
2. lingv. ~ ioji sakinio skaidą — prasminis ir intonacinis sakinio skaidymas į komentuojamąją dalį (vad. temą) ir komentuojančią dalį (vad. remą).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?