Alegorija reikšmė


alegòrija [gr. allegoria—kitoks nusakymas]:
1. lit. netiesioginės, paslėptos reikšmės vaizdas, pasakojimas (dažnai konkretybėmis reiškiamos abstrakčios sąvokos, mintys);
2. dailėje — abstrakti sąvoka, išreikšta konkrečiu vaizdu, pvz., teisingumą vaizduoja moteris užrištomis akimis ir su svarstyklėmis rankose, taiką — moteris ar kūdikis su balandžiu.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?