Archifonema reikšmė


archifonem‖à [↗ archi… + ↗ fonema], stambesnis už fonemą abstraktus fonologinis kalbos vienetas; įvedamas neutralizacijos atvejais, pvz., liet. kalbos garsai b ir p sudaro ~ą /P/ — sprogstamąjį lūpinį priebalsį, indiferentišką skardumui ir duslumui.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?