Archyvas reikšmė


archỹvas [lot. archivum < gr. archaios — senovinis]:
1. įstaiga, kaupianti, tvarkanti, registruojanti, moksliškai tirianti įv. organizacijų, asmenų veiklos dokumentus, senus raštijos paminklus;
2. įstaigos skyrius, kuriame saugomi ir tvarkomi jos veiklos dokumentai;
3. sukauptų dokumentų visuma, tų dokumentų saugykla.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?