Aromorfozė reikšmė


aromorfòzė [gr. airō — keliu + morphōsis — pavidalo kitimas], gyvūnų evoliucijos kryptis — jų sandaros ir funkcijų tobulėjimas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota