Atominis reikšmė


atòmin‖is:
1. atomo turimas, pvz., Δ skaičius (lygus atomo branduolio protonų skaičiui);
2. susijęs su atomu, pvz., Δ spektras (vienatomių dujų ir garų spinduliavimų optiniai spektrai), ~ė masė (santykinis dydis, rodantis, kiek kartų chem. elemento masė didesnė už standartinį atom. masės vienetą);
3. panaudojantis atomo branduolio energiją, pvz., ~ė elektrinė.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?