Avangardizmas reikšmė


avangardizm‖as [pranc. avant-gardisme], XX a. literatūros, dailės ir kitų meno šakų pakraipa, kuriai būdinga tradicinių (ypač realizmo) estetinių normų, vaizdo kūrimo principų neigimas, demonstratyviai naujų, neįprastų, stulbinančių meninės raiškos priemonių propagavimas ir kultivavimas, anarchistinė subjektyvistinė pasaulėjauta, atspindinti nepasitenkinimą burž. kultūra, morale, kartais ir buržuaziniais socialiniais santykiais; ~o tendencijos ryškios ekspresionizmo, futurizmo, kubizmo, fovizmo, dadaizmo, siurrealizmo, abstrakcionizmo ir kt. srovėse.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota