Bibliografija reikšmė


bibliogrãfija [↗ biblio…+ ↗ …grafija]:
1. praktinė ir mokslinė veikla, apimanti spaudinių registravimą, sisteminimą, skaitytojų informavimą, spaudos propagavimą, šios srities teorijos ir istorijos, metodikos ir organizacijos nagrinėjimą;
2. literatūros tam tikra tema sąrašai, rodyklės, apžvalgos, katalogai;
3. periodinių leidinių skyrius, kuriame anotuojamos naujai išėjusios knygos.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?