Delegacija reikšmė


delegãcija [lot. delegatio — pasiuntimas, paskyrimas]:
1. grupė išrinktų arba paskirtų asmenų, kuriuos vyriausybė, žinyba, įstaiga, organizacija yra įgaliojusi atstovauti jos interesams konferencijoje, suvažiavime, kongrese, posėdyje, vesti derybas;
2. kreditoriaus teisių perleidimas kitam asmeniui.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?