Denominacija reikšmė


denominãcija [lot. denominatio — vardo pakeitimas]:
1. nominalinės piniginių ženklų vertės pakeitimas, mainant tam tikru santykiu senuosius piniginius ženklus į naujus;
2. JAV — kiekvienas organizuotas krikščionių tikėjimas; V. Europoje (ypač D. Britanijoje) — rel. grupė, atsiskyrusi nuo pirminės valstybinės bažnyčios.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?