Deprivacija reikšmė


deprivãcija [lot. deprivatio – atėmimas], psichol.

neturėjimas (praradimas, atėmimas) ko nors trokštamo, labai reikalingo; sensorinė deprivacija – griežtas kieno nors atribojimas nuo aplinkos dirgiklių atliekant eksperimentą.


Sensorinė deprivacija

Sensorinė deprivacijos kamera

Fotografijoje – sensorinės deprivacijos kamerą. Įrenginys kurio vienintė paskirtis – padėti atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Sakoma, jog tai psichologiškai komfortabili būsena.

Deprivacija medicinoje

Medicinininiuose šaltiniuose žodis deprivacija yra terminas analogiškas žodžiui “stoka”. Pvz:

• Miego deprivacija;
• Deguonies deprivacija;

Deguonies deprivacija (smegenys)

Fotografijoje: smegenys (kontekstas – deguonies deprivacija)


Deprivacija Anglų kalboje

Lietuvių – Anglų kalbų vertėjas internete (zodynas24.lt) nurodo, jog žodis Deprivacija (daiktavardis) gali būti verčiamas kaip praradimas, netekimas.

Pvz.:

• Health deprivation – sveikatos pablogėjimas;
• Deprivation of rights – teisių netekimas, apribojimas;

Anglų kalboje deprivacija suvokiama dvejopai – kaip priverstinis apribojimas, negalėjimas naudotis tam tikra privilegija, (taip pat statuso netekimas) arba tiesioginė interptetacija, kaip anksčiau minėtame medicininiame pavyzdyje (deguonies netekimas – oxygen deprivation).

Miego trūkumas - deprivacija

Fotografijoje: miego trūkumas – sleep deprivation;

Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?