Deputacija reikšmė


deputãcija [pranc. députation < lot. deputo — paskiriu]:
1. grupė asmenų, kuriuos kuri nors organizacija, įstaiga, susirinkimas išrinko vykti su kokiu prašymu, reikalavimu, protestu į aukštesnes instancijas, atstovauti;
2. Žečpospolitos seimo (1764—93) ir Vokietijos reichstago (iki 1866) komisija, rengusi įstatymų, potvarkių ar instrukcijų projektus;
3. Žečpospolitos 1794 sukilimo vadovybės sudaryti kurios nors srities reikalų tvarkymo organai;
4. Rusijos imperijoje — bajorystės kilmės nustatymo komisija, veikusi 1785—1917 kiekvienoje gubernijoje.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?