Deskriptyvinis reikšmė


deskriptỹvin‖is [lot. descriptivus — aprašomasis], aprašantis sinchroninę kalbos būklę distribuciniu metodu; ~ė kalbotyra — JAV kalbotyros struktūralizmo atmaina, vyravusi XX a. 4—6 dešimtmetyje.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?