Diplomatija reikšmė


diplomãtija [pranc. diplomatie < gr. diplōma — lapas, dokumentas (dvilinkas)]:
1. oficiali veikla, kuria valstybių, vyriausybių vadovai ir spec. organai, palaikantys ryšius su užsieniu, vykdo savo valstybės užsienio politiką, gina jos interesus užsienyje; 2*. apsukrus, sumanus, lankstus siekimas kokio tikslo.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?