Disertantas reikšmė


disertántas [lot. dissertans (kilm. dissertantis) — nagrinėjantis, svarstantis], asmuo, rengiantis viešam gynimui moksl. darbą — disertaciją.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?