Distancija reikšmė


distáncija [lot. distantia], atstumas, nuotolis, tarpas:
1. nuotolis tarp vienas paskui kitą išsirikiavusių karių, karo technikos ir transporto vienetų, kar. dalinių arba dalių (laivų);
2. geležinkelio, automobilių kelio, vandens kelio adm. ir techn. suskirstymo ruožas;
3. oficialus, pagarbus elgesys su kt. žmonėmis, nesileidžiant į familiarius santykius;
4. laiko skirtumas tarp ne to paties meto reiškinių.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?