Dualizmas reikšmė


dualizmas [lot. dualis — dvejopas, dvigubas]:
1. fil. dvejopos (materialios ir dvasinės) tikrovės koncepcija; materija ir dvasia laikomi vienodai savarankiškais tos tikrovės pradais;
2. dvilypumas, dvejopumas, sudvejinimas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?