Eliatyvas reikšmė


eliatỹvas [lot. (casus) elativus < elatus — išneštas]:
1. finougrų kalbų atskirties linksnis, reiškiantis veikėjo arba veiksmo judėjimą iš šiuo linksniu pasakomo daikto;
2. absoliutinis (nesantykinis, nelyginamasis) aukščiausiasis arba aukštesnysis laipsnis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?