Fonas reikšmė


fònas1 [pranc. fond — pagrindas, pamatas]:
1. spalva arba tonas, ant kurio tapoma;
2. tolimasis paveikslo planas, prieš kurį išdėstomi artimojo plano objektai;
3. radiotechnikoje — trukdymai, girdimi kaip nepaliaujamas ūžesys, el. signalų perdavimo ir stiprinimo sistemose;
4. fiz. aplinka, terpė, kurioje kas nors vyksta ar yra, pvz., radioaktyvusis Δ (jonizuojantieji spinduliai, sklindantys ne iš tiriamojo jonizuojančiojo spinduliavimo šaltinio); 5*. aplinka, kurioje kas nors vyksta.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?