Fondas reikšmė


fòndas [pranc. fond < lot. fundus — pagrindas, pamatas]:
1. ištekliai, sankaupos, atsargos;
2. valstybinė ar visuomeninė organizacija, padedanti kūrybiniams darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, remianti juos materialiai;
3. spec. paskirties lėšos, surinktos savo noru, visuomeniniais pagrindais;
4. tarptautinė organizacija ar įstaiga, turinti spec. paskirties lėšų;
5. tarptautinis arba nacionalinis asignavimas arba privačių asmenų paliktos kapitalo investicijos, iš kurių teikiama pagalba mokykloms, finansuojami moksl. tyrimai, kultūriniai renginiai, premijuojama už mokslo ir meno laimėjimus.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota