Forma reikšmė


fòrma [lot. išvaizda, pavidalas]:
1. išorinis daikto pavidalas, kontūrai;
2. ko nors sutvarkymas, sandara, pvz., valdymo Δ;
3. nustatytas ko nors pavyzdys; šablonas;
4. Aristotelio filosofijoje — aktyvioji būties pusė;
5. lingv. lytis, gramatinių kategorijų, žodžių ir sakinių tarpusavio santykių išorinio reiškinio priemonė; 6. meno kūrinio išraiškos priemonių visuma, vaizdavimo būdas; 7. įtaisas su tuštyme, kuri pripildoma kokios nors medžiagos ir suteikia gaminiui norimą pavidalą, pvz., metalo liejimo, gelžbetonio gamybos, kepimo Δ; 8. spst. spaudos forma — paviršius su iškiliuoju, giliuoju arba plokščiuoju originalo atvaizdu, parengtas spausdinti; 9. mat. homogeninis kelių kintamųjų daugianaris, pvz., kvadratinė Δ (daugianaris, kurio kiekvienas narys yra koeficiento ir kintamojo kvadrato arba dviejų skirtingų dauginamųjų sandauga); 10. sportininko pajėgumas tam tikru metu; 11.* ko nors regimybė, formalumas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?