Formalizmas reikšmė


formalizmas [pranc. formalisme < lot. formalis — susijęs su forma]:
1. formos absoliutinimas, smulkmeniškas laikymasis įsigalėjusių normų, nuostatų, nesigilinant į jų esmę; pedantiškumas, skrupulingumas;
2. literatūros ir kitų meno šakų, be to, menotyros, filosofijos pakraipa, kuriai būdinga meno kūrinių ar kitų kultūrinių reiškinių formos reikšmės perdėtas vertinimas, teigimas, jog pažintines, etines, estetines kūrinių vertybes nulemia forma;
3. moralinio dogmatizmo atmaina; reiškiasi kaip griežtas, nekritiškas dorovės normų, etiketo, papročių laikymasis net tada, kai realioje gyvenimo situacijoje tai yra beprasmiška, komiška, žalinga;
4. matematinis Δ — mat. filosofijos kryptis, matematikos tyrimo objektu laikanti tik formalias log. sistemas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?