Formulė reikšmė


fòrmulė [lot. formula — forma, taisyklė]:
1. trumpas ir tikslus kurios nors taisyklės, santykio, dėsnio ir pan. apibrėžimas;
2. mat. teiginio ar apibrėžimo simbolinis užrašymas skaičiais, raidėmis ir mat. ženklais;
3. cheminė Δ — chem. elemento, junginio molekulės kokybinės, kiekybinės sudėties ir sandaros žymėjimas chem. simboliais.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?