Frontas reikšmė


fròntas [pranc. front < lot. frons (kilm. frontis) — kakta]:
1. rikiuotės priešakinė pusė; kovai išdėstytos kariuomenės pusė, atsukta į priešą;
2. rajonas, kuriame išdėstyta veikianti kariuomenė;
3. TSRS ginkluotųjų pajėgų aukščiausias operatyvinis strateginis junginys karo veiksmų teatre, susidedantis iš kelių armijų;
4. jungtinės visuomenės jėgos bendriems veiksmams, pvz., liaudies Δ; masinių veiksmų veiklos sritis;
5. fiz. bangos Δ — vienodų bangos fazių paviršius, ribojantis tą aplinkos dalį, kurioje dar nėra virpesių; 6. meteor. skirtingų oro masių pereinamoji zona, jų sąlyginis skiriamasis paviršius; atmosferos Δ.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?