Grafema reikšmė


grafemà [gr. graphē — piešinys, užrašas], mažiausias reikšminis rašto kalbos vienetas, atitinkantis garsinės kalbos vienetą — fonemą (garsiniame rašte), fonologinį skiemenį (skiemeniniame rašte) arba morfemą (ideografiniame rašte).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?