Grafika reikšmė


grãfika [gr. graphikos — užrašytas, nupieštas]:
1. dailės šaka, kurios meninio vaizdo pagrindą sudaro piešinys (pieštas, raižytas, atspaustas);
2. lingv. taisyklių sistema, nustatanti fonemų ir jų samplaikų santykius su grafemomis ir jų samplaikomis;
3. lingv. rašto kalbai būdingų priemonių visuma, pvz., grafemos, skyrybos ženklai.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?