Gramatika reikšmė


gramãtika [gr. grammatikē (technē) < gramma — raidė]:
1. mokslas, tiriantis žodžių, žodžių junginių ir sakinių sandarą;
2. knyga, skirta žodžių, žodžių junginių ir sakinių sandarai sistemingai nušviesti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?