Hermeneutika reikšmė


hermenèutika [gr. hermēneutikē < hermēneuō — aiškinu, dėstau]:
1. filol. šaka, tirianti raštijos paminklus, aiškinanti juos vidiniu (paties teksto) požiūriu ir nustatanti tikriausią, taisyklingiausią teksto variantą;
2. idealistinės kultūros ir visuomenės tyrimo metodologija;
3. filos. kryptis, supratimą traktuojanti kaip esminę žmogaus ir jo socialinės būties ypatybę.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?