Hiperbolė reikšmė


hipèrbolė [gr. hyperbolē — permetimas, padidinimas]:
1. perkeltinės reikšmės pasakymas — nepaprastas vaizduojamo objekto savybių padidinimas, perdėjimas, pvz., „prakaitas upeliais srūva”;
2. mat. plokščia kreivė iš 2 be galo nutįsusių šakų, kurios kiekvieno taško atstumų nuo 2 pastovių taškų skirtumo absoliutinis didumas yra pastovus; vienas kūgio pjūvių, gaunamas, kertant sukimosi kūginį paviršių plokštuma, lygiagrečia su dviem jo sudaromosiomis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota