Indoeuropiečiai reikšmė


indoeuropiẽč‖iai, tautų grupė, kurią jungia bendra prokalbė; iš jos, lyginamosios istorinės kalbotyros duomenimis, yra kilusios indų, iranėnų, graikų, armėnų, italikų, keltų, germanų, baltų, slavų ir kt. kalbos; kai kurios ~ių tautos (venetai, ilyrai, hetitai, tocharai) jau išnykusios; ~ių tėvyne laikoma Vid. Azija, pagal kt. hipotezę — Š. Europa.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?