Interferencija reikšmė


interfereñcija [↗ inter… + lot. ferens (kilm. ferentis) — nešantis]:
1. fiz. dviejų ar kelių koherentinių bangų (šviesos, garso) sudėtis;
2. anksčiau įgytų įgūdžių trukdymas naujiems įgūdžiams susidaryti mokantis;
3. slopinimas (viena funkcija, procesas slopina kitą).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota