Internacionalinis reikšmė


internacionãlinis [lot. internationalis < inter — tarp + natio (kilm. nationis) —tauta], tarptautinis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?