Jambas reikšmė


jámbas [gr. iambos]:
1. antikinės eilėdaros dviskiemenė pėda, kurios I skiemuo trumpas, antrasis ilgas ∪ —); silabotoninės eilėdaros eilutė, kuri prasideda 1 arba 3 nekirčiuotais skiemenimis ir kurioje toliau tarp kirčiuotų skiemenų yra po 1 arba 3 nekirčiuotus, pvz.: „Sakyk, kad laisvę mylime / Labiau mes už gyvenimą!” — S. Nėris;
2. satyrinio arba humoristinio pobūdžio eiliuotas antikinės literatūros kūrinys.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?