Kadencija reikšmė


kadeñcija [it. cadenza < lot. cado — krintu]:
1. muz. kūrinio ar jo dalies baigiamasis melodinis arba harmoninis darinys;
2. virtuozinis neapibrėžtos trukmės instrumentinio koncerto, operos arijos fragmentas, kurį solistas atlieka be pritarimo, kai kada improvizuodamas;
3. žodžio, frazės arba eilutės pabaiga;
4. krintančioji sakinio, poezijos, kūrinio eilutės arba strofos intonacijos dalis;
5. įstatymo numatytas laiko tarpas kokiam nors valst. organui veikti ar pareigūnui pareigas eiti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?