Kamera reikšmė


kãmera [lot. camera — skliautas, kambarys, palata]:
1. techn. uždara erdvė pastate, prietaise, mašinoje, pvz., variklio degimo Δ, padangos Δ, kamuolio Δ;
2. kalinių kambarys kalėjime;
3. frankų karalių valstybės iždinė, vėliau įstaiga, tvarkiusi karaliaus pajamas;
4. ksb. neilgas, bet platus požeminis kasinys, kuriame įrengiamos patalpos;
5. įtaisas, kurio ertmėje kas nors vyksta, pvz., filmavimo Δ; 6. fiz. prietaisas elementariosioms dalelėms ir kosm. spinduliams stebėti ir tirti, pvz., burbuliukų Δ; 7. švininis aparatas sieros rūgščiai gaminti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?