Kapelionas reikšmė


kapeliõnas [lot. capellanus < capella — koplyčia]:
1. katalikų ir anglikonų bažnyčiose — dvasininkas, atliekantis liturgines funkcijas privačiose ir viešose koplyčiose;
2. katalikų ir anglikonų bažnyčių dvasininkas, atliekantis liturgines funkcijas kurioje nors asmenų grupėje (kar. dalinyje, ligoninėje, kalėjime, vienuolyne);
3. tikybos mokytojas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?