Kapituliacija reikšmė


kapituliãcija [lot. capitulo — susitariu tam tikrais punktais]:
1. šalies ginkluotųjų pajėgų arba jų dalies pasidavimas nugalėtojui jo padiktuotomis arba sutartomis sąlygomis;
2. tarptautinėje teisėje — sutartis, nustatanti privilegijuotą užsieniečių padėtį vietos gyventojų atžvilgiu; 3*. visiškas sutikimas su kito nuomone, nusileidimas.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?