Kasa reikšmė


kasà [it. cassa < lot. capsa — talpykla, dėžė]:
1. įmonės, organizacijos turimi pinigai darbo užmokesčiui ir kitiems nedideliems mokėjimams;
2. buh. apskaitos sąskaita, kurioje atsispindi grynųjų pinigų judėjimas;
3. kai kurių įmonių ir organizacijų struktūrinis padalinys, atliekantis operacijas grynaisiais pinigais ir kt. vertybėmis;
4. kredito įstaiga, pvz., taupomoji Δ, savišalpos Δ;
5. specialiai įrengta patalpa gryniesiems pinigams ir kt. vertybėms priimti, išduoti ir saugoti; 6. spaustuvės dėžė su skyriais šriftui laikyti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?