Katarai reikšmė


katãrai [gr. katharos — švarus, skaistus, nekaltas], V. Europoje (daugiausia Š. Italijoje ir P. Prancūzijoje) XI—XIII a. — eretikų judėjimo dalyviai; Δ protegavo asketizmą, nuosavybę laikė nuodėme, smerkė katalikų dvasininkijos ydas, kritikavo feodalinę priespaudą; XIII a. pab.—XIV a. pr. inkvizicijos išnaikinti.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?