Kategorija reikšmė


kategòrija [gr. katēgoria — nurodymas, apibrėžimas]:
1. svarbiausia ir bendriausia mokslo sąvoka;
2. vienas svarbiausių, bendriausių tikrovės reiškinių egzistavimo aspektų, išreikštų sąvokomis, pvz., kiekybė, kokybė, būtinumas, atsitiktinumas;
3. skyrius, grupė, laipsnis, klasė;
4. lingv. gramatinė Δ — kompleksas gram. priemonių, atliekančių tą pačią kalbinę funkciją ir sudarančių formalinę funkcinę opoziciją kitiems jų kompleksams, pvz., skaičiaus Δ, giminės Δ, laipsnio Δ, veikslo Δ, veiksmažodžio Δ, vardažodžio Δ;
5. topologijoje — dviejų rūšių elementų, pvz., topologinių erdvių ir atvaizdžių, klasė, tenkinanti tam tikrą sąlygą.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?