Koalicija reikšmė


koalicija [lot. coalitio — sąjunga], sąjunga, susitarimas siekti kokio nors tikslo:
1. laikina karinė politinė kelių valstybių sąjunga, sudaryta bendriems veiksmams prieš kt. valstybę ar jų grupę;
2. kelių polit. partijų susitarimas, norint sudaryti vyriausybę tų partijų turimos parlamente bendros atstovų daugumos pagrindu, kai nė viena partija parlamente neturi daugumos.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Tantjema?