Koda reikšmė


kodà [it. coda < lot. cauda — uodega]:
1. muz. kūrinio pabaiga, baigiamoji dalis;
2. viena ar kelios papildomos eilutės soneto, rondo, trioleto ar kito griežtos strofinės sandaros eilėraščio pabaigoje.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Stentoras?