Kolimacija reikšmė


kolimãcija [lot. collimatio < iškr. lot. collineo — nukreipiu tiesiai]:
1. fiz. siauro lygiagretaus spindulių (elektromagnetinių bangų) ar dalelių (atomų, elektronų ir kt.) pluošto sudarymas optiniu kolimatoriumi;
2. astr. optinio prietaiso paklaida, susidaranti dėl to, kad prietaise vamzdžio sukimosi ašis nėra tiksliai statmena jo optinei ašiai.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Ortotonija?