Kolona reikšmė


kolonà [pranc. colonne < lot. columna]:
1. konstrukcinis arba dekoratyvinis statinio elementas; vertikali apvalaus ar daugiakampio skerspjūvio atrama, sudaryta iš bazės, liemens (fusto) ir kapitelio;
2. rikiuotė, kurioje žmonės (kariai, sportininkai, parado dalyviai, jų daliniai, grupės) arba transporto priemonės (kovos mašinos, automobiliai, laivai) išsirikiavę vienas paskui kitą; vora, vilkstinė; 3*. penktoji Δ — asmenys, kurie dirba ardomąjį darbą, kenkia iš vidaus, padeda išorės priešui (priešininkams); pirmiausia taip buvo pavadinti kontrrevoliucionieriai, veikę Madride per Ispanijos pilietinį karą ir padėję frankistams, apsiautusiems miestą 4 kolonomis.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?