Kolonas reikšmė


kolònas1 [lot. colonus — kaimietis, žemdirbys]:
1. sen. Romos smulkus žemės nuomininkas, nuomojęs žemės sklypą iš stambaus žemvaldžio;
2. V. Europoje ir Lot. Amerikoje — valstiečių kategorija (bernas, pusininkas, nuomininkas).


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Epiblastas?