Kompleksas reikšmė


komplèksas [lot. complexus — ryšys, derinys], vienas su kitu susijusių daiktų, veiksmų, reiškinių, ypatybių visuma:
1. vienos paskirties pastatų grupė;
2. chem. grupė, sudaryta iš vieno centr. atomo ar jono (kompleksadario), susijungusio su viena arba keliomis molekulėmis, jonais ar radikalais (ligandais);
3. psichoanalizėje — troškimai, motyvai, prisiminimai, nuslopinti ir išstumti į pasąmonę ir, pačiai asmenybei nesuvokiant, darantys poveikį jos elgesiui.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Toga?