Kongregacija reikšmė


kongregãcij‖a [lot. congregatio — sujungimas, ryšys]:
1. susirinkimas, organizacija;
2. katalikų vienuolių ir pasauliečių bendruomenių, kurių nariai vadovaujasi bendrais įžadais, rel. susivienijimas;
3. Vatikane — popiežiaus kurijos įstaiga; nuo 1967 metų yra 10 ~ų;
4. vienodų įstatų vienuolynų sąjunga;
5. Anglijos universitetuose — akademinis susirinkimas, turintis patariamojo organo teises.


Paieška tarptautinių žodžių žodyne


Kas yra Zigota